Adózás - Bérszámfejtés - Munkaügy - Számvitel - Könyvvizsgálat - Pénzügy


Termékeink és Szolgáltatásaink
 

Kerülje el az 500 000 forintos mulasztási bírságot!

 

   
   

Aktuális jogszabályoknak megfelelõ tartalommal lehet Öné termékünk!

Az Elektronikus Iratgyûjtemény és Tudástár megalkotásával célunk egy olyan iratgyûjtemény létrehozása volt, mely tényleg a napi munkához szükséges, jogszabályok által kötelezõen elkészítendõ standard iratokat, szabályzatokat tartalmazza és nem iratok százait, tele felesleges iratmintával.

Másik célunk, hogy ne pusztán iratgyûjteményt nyújtsunk ügyfeleink számára, hanem olyan ismeretet, mely alapján adatokat nyújtunk arról, hogy az egyes iratok milyen törvényi rendelkezések alapján keletkeztek és épültek fel.

Így alakult ki az Elektronikus Iratgyûjtemény és Tudástár.

E kettõ egyrészt hatékony munkaeszközt és segítséget jelent a munkaügyi, számviteli, pénzügyi szakemberek számára, másrészt pedig biztonságot, mert nemcsak iratokat, hanem tudást is biztosít azokkal kapcsolatban.Munkaügyi iratok

  - Belsõ kafetéria szabályozás
  - Munkavédelmi szabályzat
  - Különbözõ formájú és tartalmú munkaszerzõdések
  - Munkaköri leírás
  - Tanulmányi szerzõdés
  - Munkaszerzõdés külföldi megbízásra
  - Kötelezõen kiadandó tájékoztató munkaszerzõdéshez
  - Szerzõdések eseti megbízásra
  - Megállapodás bedolgozói jogviszony létesítésére
  - Szerzõdések megszüntetése próbaidõ alatt, rendes, illetve rendkívüli felmondással
  - Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
  - Béremelési értesítõ és egyéb értesítõk
  - Felmentés munkavégzési kötelezettség alól és más felmentések
  - Engedély fizetés nélküli szabadságra és más engedélyek
  - Különbözõ nyilatkozatok
  - Kérelem egyéni és szezonális munkavállalási engedély iránt külföldi foglalkoztatására
  - Munkabaleseti jegyzõkönyv
  - Munkaalkalmassági vizsgálatra beutalás
  Számviteli, pénzügyi iratok

  - Számviteli politika
  - Kiegészítõ melléklet
  - Pénzkezelési szabályzat
  - Pénzmosás elleni szabályzat könyvelõ társaságoknak, adótanácsadóknak kötelezõen elkészítendõ szabályzata
  - Ügyfél átvilágítási nyomtatványok a Pénzmosás elleni szabályzathoz
  - Értékelési szabályzat
  - Leltározási szabályzat
  - Selejtezési szabályzat
  - Selejtezési jegyzõkönyv
  - Iratkezelési szabályzat
  - Adatvédelmi szabályzat
  - Mobiltelefon használati szabályzat
  - Gépkocsi használati szabályzat
  - Céges gépkocsi vezetésének engedélyezése
  - Meghatalmazások
  - Jegyzõkönyvek
  - Adás-vételi szerzõdések
  - Bérleti szerzõdések
  - Bizományosi szerzõdés
  - Ajándékozási szerzõdés
  - Apportálási szerzõdés


Iratok törvényi szabályozása
Igen fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csupán iratokat kapjanak kézhez, hanem további adatot arról, hogy az egyes iratok mögött milyen törvényi szabályozások, elõírások húzódnak meg. Egy szóval TUDÁST. Tudást arról, hogy milyen iratokat kötelezõ használni, illetve melyek az egyes iratok kötelezõ elemei, s melyek azok, amelyek szabadon változtathatók, kialakíthatók. Ezen információk biztosítják az iratgyûjteményhez kapcsolódó tudástárat Ön számára.
 

Az Elektronikus Iratgyûjtemény és Tudástár ára 13.200 forint + áfa.

 
 


commentor@commentor.hu

www.commentor.hu

+36 20 9212565